Aktuality

KCCO_2

 

Informace pro studenty Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2:

Zavřená škola. Od 16. března do 24. března 2020 je zcela uzavřena budova školy. Pokud potřebujete nějaká potvrzení apod., komunikujte mailem.

Zrušená prezenční výuka. Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na vyšším odborném vzdělávání. Vyučování na EA VOŠ sociálně právní bude proto probíhat jinou formou podle interních pokynů školy.

Pracovní povinnost. Vláda ČR uložila „pracovní povinnost studentům v denní formě studia“, kteří studují na VOŠ nebo VŠ sociální práci. To v praxi znamená, že naše škola předá seznamy studentů krajskému úřadu, který vás může – v případě, že nějaké zařízení sociálních služeb v místě vašeho trvalého pobytu bude mít personální nouzi – povolat k výkonu pracovní povinnosti. Tato pracovní povinnost je povinná. Za tuto práci náleží peněžní náhrada a jedná se primárně o práci se zdravými klienty (např. v domovech pro seniory). Pokud byste takovouto pracovní povinnost absolvovali, nechte si pak vystavit potvrzení, uznalo by se vám to jako praxe. Více informací je v příloze.

Termíny. Je velmi pravděpodobné, že se veškeré termíny související s ukončováním semestru či studia budou posouvat. Pokud tedy např. máte problémy s dokončováním ročníkových prací (protože se nedostanete do knihovny) nebo teď nemůžete pokračovat ve výzkumu k AP (kvůli všeobecné karanténě se nemůžete scházet k rozhovorům), nemusíte mít obavy. Vše bude termínově zohledněno. S ohledem na stávající situaci ale zatím není možné nějaké nové termíny stanovit. Pokud ale můžete v psaní prací nebo ve studijních povinnostech pokračovat, tak určitě pokračujte 🙂

Komunikace. Veškerá komunikace se školou (hospodářka, vedení, třídní učitelé, vyučující) bude probíhat elektronicky.

Věřím, že tuto mimořádnou situaci společně zvládneme a budeme moci brzy pokračovat v kontaktní výuce.

Renáta Michálková, ředitelka