Aktuality

KCCO_2

 

Informace pro studenty Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní, v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19:

Úřední hodiny. Od 11.  května 2020 je otevřena kancelář školy takto: po, st, pá 10–12 hodin.

Zrušená prezenční výuka. Podle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví se s účinností od 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost studentů na vyšším odborném vzdělávání. Vyučování na EA VOŠ sociálně právní proto probíhá jinou formou podle interních pokynů školy. Od 11. května 2020 mohou ve škole probíhat konzultace k absolutoriu a absolventským pracem pro studenty VOŠ 3. Hygienické podmínky takové výuky respektují aktuální materiál MŠMT. Studenti jsou povinni před zahájením výuky podepsat čestné prohlášení.

Zkouškové období a absolutorium. Zkoušky a zápočty mohou studenti VOŠ 1 a VOŠ 2 získávat buď elektronicky, nebo od 1. června 2020 osobně ve škole (za stejných podmínek, za jakých probíhá od 11. května 2020 příprava na absolutorium, včetně čestného prohlášení). Absolutorium proběhne v původním termínu (od 8. června 2020) a jeho podmínky se budou řídit materiálem MŠMT a příslušnou změnovou vyhláškou.

Praxe. Praxe pro první a druhý ročník je upravena vnitřním předpisem ředitelky, který dostali studenti k dispozici a který stanoví jako řádný termín pro vykonání souvislé praxe v rozsahu 60 hodin měsíce červenec a srpen.

Pracovní povinnost. Vláda ČR uložila „pracovní povinnost studentům v denní formě studia“, kteří studují na VOŠ nebo VŠ sociální práci. To v praxi znamená, že naše škola předala seznamy studentů krajskému úřadu, který vás může – v případě, že nějaké zařízení sociálních služeb v místě vašeho trvalého pobytu bude mít personální nouzi – povolat k výkonu pracovní povinnosti. Tato pracovní povinnost je povinná. Za tuto práci náleží peněžní náhrada a jedná se primárně o práci se zdravými klienty (např. v domovech pro seniory). Pokud byste takovouto pracovní povinnost absolvovali, nechte si pak vystavit potvrzení, uznalo by se vám to jako praxe. Více informací je v příloze a také v Aktualitách našeho Informačního systému.

Termíny. Termín odevzdání ročníkové práce (VOŠ 2) již byl posunut na 15. května 2020. Termín splnění předmětu „Metodologický seminář k AP“ (VOŠ 3) byl posunut na 1. května 2020. Ostatní termíny zůstávají v platnosti.

Přijímací zkoušky. Přijímací zkoušky proběhnou prezenčně ve čtvrtek 25. června 2020. Více informací je zde.

Komunikace. Veškerá komunikace se školou (hospodářka, vedení, třídní učitelé, vyučující) probíhá elektronicky.

Věřím, že tuto mimořádnou situaci společně zvládneme a budeme moci brzy pokračovat v kontaktní výuce.

Renáta Michálková, ředitelka