Aktuality

Mistr_Třeboň

 

Milí přátelé,

přejeme vám požehnaný adventní čas a radostné prožití vánočních svátků.

Ať nás všechny v otázkách a hledání povzbuzuje slovo o moudrosti a naději:

Chci, abyste povzbuzeni v srdci a spojeni láskou hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus; v něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. (Ko 2,2–3)

Adventní přání brněnských evangelických škol je k nahlédnutí zde.