Aktuality

Jarmark

V rámci adventně-vánoční školní bohoslužby se u nás konal již počtvrté školní dobročinný jarmark, jehož výtěžek jsme se rozhodli věnovat na Domácí hospic sv. Alžběty v Brně. Studenti přinesli výpěstky ze zahrad a vinic, prodávalo se, kupovalo, vyrábělo v rukodělných dílnách. Po jarmarku zůstaly prázdné stoly. Všechno se prodalo! A vybralo se neuvěřitelných 14 041 Kč!  V konečné částce je zahrnuta i sbírka z adventní bohoslužby SZŠ EA v Líšni. Za vybrané peníze jsme po poradě s vrchní sestrou hospice nakoupili knížky a brožury z organizace Cesta domů. Tyto publikace pracovníci hospicu rozdávají těm, kteří pomalu z tohoto světa odcházejí, i těm, kteří tu po nich zůstávají.

Jarmark 2018