Eliška Kučerová

Eliška Kučerová

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Můj vztah ke škole: „Studentům Evangelické akademie nabízím prostor pro strukturované nahlédnutí na své vlastní prožívání. Společně hledáme cesty k sobě, k druhým a ke své profesi, skrze techniky zkušenostně reflektivního učení.“

Angažmá mimo školu: „Jsem spoluzakladatelkou a organizátorkou spolku Kalokagathia, který nabízí prostor pro osobnostně sociální rozvoj. S radostí se věnuji též poskytování rozvojových rozhovorů v rámci projektu Užitečné rozhovory a nejrůznějšími formami se angažuji v oblasti neformálního vzdělávání.“