Eliška Kučerová

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Můj vztah ke škole: „Studentům Evangelické akademie nabízím prostor pro nahlédnutí na své vlastní prožívání. Skrze výuku i prostřednictvím individuálního poradenství. V předmětu osobnostně sociální výcvik společně hledáme cesty k sobě, k druhým a ke své profesi. A to díky technikám zkušenostně reflektivního učení.“

Angažmá mimo školu: „Jsem spoluzakladatelkou a organizátorkou spolku Kalokagathia, který nabízí prostor pro osobnostně sociální rozvoj. S radostí se věnuji též poskytování rozvojových rozhovorů (se studenty, lidmi odcházejícími z dětských domovů i pracujícími dospělými). A nejrůznějšími formami se angažuji v oblasti neformálního vzdělávání. Aktuálně jsem v psychoterapeutickém výcviku integrativní gestalt terapie.“