Jan Soldán

Jan Soldán

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii se pokouším studentům zprostředkovat poznatky z psychologie a psychopatologie, aby dokázali k budoucím klientům i jejich potížím či potřebám přistupovat komplexně, s porozuměním, bez obav a předsudků. Tajným přáním je zasévat větší chuť k interdisciplinární spolupráci.“

Angažmá mimo školu: „V rámci klinické praxe ve zdravotnictví se věnuji diagnostice a terapii psychologických a psychosomatických potíží (převážně) dětí a jejich rodin. Podílím se také na lektorování psychoterapeutického výcviku a kurzů krizové intervence.“