Michaela Lukavská

Michaela Lukavská

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Můj vztah ke škole: „Evangelickou akademii vnímám jako příležitost předat budoucím sociálním pracovníkům nejen znalosti a vědomosti, ale i své zkušenosti s nadějí, že jim budou nápomocny v jejich náročném poslání.“

Angažmá mimo školu: „Ve své soukromé praxi se věnuji zejména individuální dětské a dospělé psychoterapii, vzhledem ke svému působení na Klinice dětské onkologie spolupracuji s neziskovou organizací Společně k úsměvu a v neposlední řadě se věnuji i výzkumné činnosti.“