Adam Fialík

Externí vyučující

Vyučuje sociologii