Adam Fialík

Adam Fialík

Externí vyučující

Vyučuje sociologii