Zřizovatelem naší školy je Českobratrská církev evangelická (ČCE). Ta je druhou největší církví v České republice a nejpočetnější protestantskou církví. Krátké informační video o ČCE je k dispozici zde.

Jako zřizovatel má ČCE v České republice celkem osm škol:

Bratrská škola: Církevní základní škola v Praze

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociálně právní v Brně

Evangelická akademie, Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola Praha

Filipka: Škola příběhem – církevní základní škola v Brně

Konzervatoř Evangelické akademie v Olomouci

Střední odborná škola sociální a zdravotnická, Evangelická akademie Náchod

Střední zdravotnická škola Evangelické akademie v Brně

Sudická škola: Církevní MŠ a ZŠ Sudice

 

Rada naší školské právnické osoby:

Mgr. Helena Wernischová

Ing. Věra Štulcová

Jana Tesařová Dlabková