Absolvent Evangelické akademie, Vyšší odborné školy sociálně právní, ví, co je to sociální práce, zná její poslání, filosofii, hodnoty a historii. Rozumí jejím etickým principům a umí v praxi aplikovat teorie a metody sociální práce. Dovede komplexně posoudit obtížné životní situace klientů. Zvládne vedení písemné dokumentace. Orientuje se v příslušných právních předpisech i v síti sociálních a návazných služeb. Absolvent umí používat psychologické poznatky při řešení problémů v oblasti sociální práce i pro rozvoj vlastní osobnosti. Orientuje se v sociální politice státu, sleduje její vývoj a umí jednotlivá opatření aplikovat v praxi. Zná subjekty a nástroje sociální politiky. Je připraven pracovat napříč rozmanitými oblastmi sociální práce a s různými cílovými skupinami. Kromě jednotlivců poskytuje pomoc také celým rodinám a dalším skupinám nebo komunitám.

Složité? Konkrétnější představu můžete získat na videích s našimi absolventy – Klárou, Vaškem nebo Katkou.