Aktuální a připravované kurzy pro sociální pracovníky, které mají akreditaci MPSV

 

AKTUÁLNÍ KURZY

 

Participace dětí a mladistvých v kontextu sociálně právní ochrany dětí →

15. a 22. listopadu 2023 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. et Bc. Denisa Fialíková / 16 hodin

 

 

Moc v pomáhajících profesích – kdy je dobrým sluhou a kdy zlým pánem →

29. listopadu 2023 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Eliška Kučerová / 8 hodin

 

 

Praktická psychohygiena pro sociální pracovníky →

6. prosince 2023 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Viera Soldánová / 8 hodin

 

 

Domácí násilí – úvod pro sociální pracovníky →

13. prosince 2023 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Irena Holá / 8 hodin

 

 

Úvod do thanatologie pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách →

17. ledna 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D. / 8 hodin

 

 

 

DALŠÍ AKREDITOVANÉ KURZY

Hra a příběhy v komunikaci s dítětem v práci sociálního pracovníka →

Problematika domácího násilí páchaného na seniorech →

Základy práce s uživateli návykových látek →

 

PŘIPRAVOVANÉ KURZY

Vývoj dětské řeči a jeho narušení v kontextu sociální práce (8 hod) – Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková