Aktuální a připravované kurzy pro sociální pracovníky, které mají akreditaci MPSV

 

AKTUÁLNÍ KURZY

 

Participace dětí a mladistvých v kontextu sociálně právní ochrany dětí →

5. a 6. června 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. et Bc. Denisa Fialíková / 16 hodin

 

 

 

Základy práce s uživateli návykových látek →

18. září 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Tomáš Kozel / 8 hodin

 

 

 

Systém nepojistných sociálních dávek, anebo na co mají klienti nárok →

2. října 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Adam Fialík / 8 hodin

 

 

 

Krizová intervence pro pedagogické pracovníky →

11. října 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Petra Koláčková / 8 hodin / neakreditováno

 

 

 

Základy krizové intervence pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách →

23. a 24. října 2024 / vždy 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Aneta Habartová / 16 hodin

 

 

 

Praktická psychohygiena pro sociální pracovníky →

6. listopadu 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Viera Soldánová / 8 hodin

 

 

 

Problematika domácího násilí páchaného na seniorech →

13. listopadu 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Petra Koláčková / 8 hodin

 

 

 

Participace dětí a mladistvých v kontextu sociálně právní ochrany dětí →

27. a 28. listopadu 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. et Bc. Denisa Fialíková / 16 hodin

 

 

 

Domácí násilí v rodině – úvod pro sociální pracovníky →

11. prosince 2024 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Irena Holá / 5 hodin

 

 

 

Vývoj dětské řeči a jeho narušení →

15. ledna 2025 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. / 8 hodin / neakreditováno

 

 

 

Moc v pomáhajících profesích – kdy je dobrým sluhou a kdy zlým pánem →

22. ledna 2025 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. Eliška Kučerová / 8 hodin

 

 

 

Hra a příběhy v komunikaci s dítětem v práci sociálního pracovníka →

29. ledna 2025 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková, Ph.D. / 8 hodin

 

 

 

 

DALŠÍ AKREDITOVANÉ KURZY

Úvod do thanatologie pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách →