Aktuální a připravované kurzy pro sociální pracovníky, které mají akreditaci MPSV

 

AKTUÁLNÍ KURZY

 

Hra a příběhy v komunikaci s dítětem v práci sociálního pracovníka

23. června 2023 / 9.00–17.00 hodin / Opletalova 6, Brno

Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková / 8 hodin

 

 

 

 

Kurzy připravované na září–prosinec 2023

 

Psychohygiena pro sociální pracovníky (8 hod) – Mgr. Viera Soldánová

 

Základy práce s uživateli návykových látek (8 hod) – Mgr. Tomáš Kozel

 

Participace dětí a mladistvých v kontextu sociální práce (16 hod) – Mgr. et Mgr. et Bc. Denisa Fialíková

 

Vývoj dětské řeči a jeho narušení v kontextu sociální práce (8 hod) – Mgr. et Mgr. Lenka Šamánková

 

Problematika domácího násilí páchaného na seniorech (8 hod) – Mgr. Petra Koláčková

 

Domácí násilí v rodině – úvod pro sociální pracovníky (8 hod) – Mgr. Irena Holá

 

Úvod do thanatologie pro sociální pracovníky a pracovníky v soc. službách (8 hod) – Mgr. et Mgr. Zdenka Dohnalová