Naše škola otevírá k 2. září 2019 jednu třídu tříletého pomaturitního studia. Maximálně můžeme přijmout 40 osob.

Vzdělávací program: Sociálně právní činnost (75-32-N/05)

Forma vzdělávání: denní

Délka studia: 3 roky

Školné za školní rok: 4 000 Kč

 

Termíny přijímacího řízení:

1. kolo

Datum zkoušky: 19. června 2019

Datum podání přihlášky: 30. května 2019

 

2. kolo (pro ty, kdo nemohou na 1. kolo, nebo neuspěli na VŠ apod.)

Datum zkoušky: 28. srpna 2019

Datum podání přihlášky: 14. srpna 2019

 

Přihláška:

Přihlásit se můžete e-přihláškou nebo pomocí tohoto formuláře, který vytiskněte a vyplněný zašlete poštou na adresu školy.

K přijímací zkoušce budete pozváni po zaplacení poplatku 200 Kč; platit lze složenkou nebo převodem na účet školy 816 240 621/0100u KB Brno město (jako variabilní symbol uveďte své datum narození), a to nejpozději do data podání přihlášky.

 

Přílohy k přihlášce:

Přílohy k přihlášce můžete dodat takto:

– buď spolu s přihláškou (pokud ji budete posílat fyzicky poštou),

– nebo je poslat jako přílohy e-mailu na adresu joanidisova@eabrno.cz,

– anebo je donést osobně do školy nejpozději v den přijímací zkoušky.

K přihlášce je nutno přiložit:

– potvrzení od lékaře (ke stažení zde)

– ověřenou kopii maturitního vysvědčení, nebo přinést originál na přijímací zkoušku

– strukturovaný životopis

– jednu vaši fotografii (jako na občanský průkaz nebo cestovní pas)

K přihlášce je vhodné také přiložit (jsou za to body – viz Kritéria):

– doporučení ke studiu od osoby, která vás dobře zná a může potvrdit, že se pro sociální práci hodíte (třídní učitel; výchovný poradce; člověk z organizace, kde děláte dobrovolnickou činnost, apod.)

– dokumenty potvrzující praxi v sociální, pedagogické, pečovatelské nebo zdravotnické oblasti (zaměstnání, školní praxe, dobrovolnictví, osobní zkušenost apod.)

 

Průběh přijímacího řízení

Přijímací řízení se skládá ze tří částí:

– posouzení dokumentů dodaných spolu s přihláškou (strukturovaný životopis, doporučení ke studiu, potvrzení o praxi)

– posouzení prospěchu u maturitní zkoušky

– motivační pohovor (přijímací zkouška)

Samotná přijímací zkouška tedy spočívá pouze v motivačním pohovoru s dvěma či třemi vyučujícími z naší školy, během kterého se budeme ptát na Vaše představy o sociální práci nebo Vašem o budoucím uplatnění a rádi si vyslechneme Vaše povídání o vybraném sociálním zařízení, které si pro nás doma připravíte. Podrobnější kritéria přijímacího řízení naleznete zde.

Pokud byste se ještě chtěli zapojit do nějaké dobrovolnické činnosti, a získat tak nějakou praxi (a tím i další body v přijímacím řízení), zkuste se podívat třeba na www.dobrovolnik.cz, nebo na stránky brněnských organizací:
www.domovpromne.cz
www.paspoint.cz
www.ratolest.cz

 

Přihlaste se ke studiu, těšíme se na vás!