Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika

Vzdělávací program: 75-32-N/05 Sociálně právní činnost

Forma: denní

 

Vzdělávací program připravuje na profesní uplatnění v oboru sociální práce a je sestaven s velkým důrazem na praxi. Celkovou charakteristiku studia naleznete zde. Detailní informace k praxím si můžete přečíst tady.

 

Povinné předměty:
Právo (předmět absolutoria)
Sociální politika (předmět absolutoria)
Teorie a metody sociální práce (předmět absolutoria)
Cizí jazyk (předmět absolutoria)
Psychologie
Osobnostně sociální výcvik
Sociální patologie
Sociální pedagogika
Sociologie
Demografie
Menšinové skupiny
Metody výzkumů v sociální práci
Informační a komunikační technologie
Filosofie
Etika
Etika v pomáhajících profesích
Křesťanská etika
Základy křesťanství
Zdravotní nauky
První pomoc
Psaní odborných textů
Metodologický seminář k absolventské práci
Tvorba profesního portfolia
Supervize
Odborná praxe

 

Povinně volitelné předměty:
Gerontologie
Pedagogika
Romistika
Speciální pedagogika
Dluhové poradenství
Sociálně-právní ochrana dětí
Psychiatrie
Sociální poradenství
Projektový management a fundraising

 

Volitelné předměty:
Tvůrčí dílny pro sociální pracovníky
Znakový jazyk
Hudební výchova