Obor vzdělání: Sociální práce a sociální pedagogika

Vzdělávací program: 75-32-N/05 Sociálně právní činnost

Forma: denní

 

Vzdělávací program připravuje na profesní uplatnění v oboru sociální práce a je sestaven s velkým důrazem na praxi. Celkovou charakteristiku studia naleznete zde. Detailní informace k praxím si můžete přečíst tady.

 

Povinné předměty:
Právo (předmět absolutoria)
Sociální politika (předmět absolutoria)
Teorie a metody sociální práce (předmět absolutoria)
Cizí jazyk (předmět absolutoria)
Seminář mediace
Sociologie
Metody sociologických výzkumů
Zdravotní nauky
První pomoc
Psychologie
Sociální patologie
Etnické a menšinové skupiny
Osobnostně sociální výcvik
Sociální pedagogika
Demografie
Filosofie
Etika
Základy křesťanství
Křesťanská etika
Odborná praxe-průběžná
Odborná praxe-souvislá
Supervize
Informační a komunikační technologie
Tvorba profesního portfolia
Etika v pomáhajících profesích
Psaní odborných textů
Praktikum ze sociálního zabezpečení

Povinně volitelné předměty:
Gerontologie
Pedagogika
Speciální pedagogika
Sociálně právní poradenství
Psychiatrie
Romistika
Projektový management a fundraising
Dluhové poradenství v sociální práci

Volitelné předměty:
Znakový jazyk
Hudební výchova
Tvůrčí dílny pro sociální pracovníky