LEKTORSKÝ TÝM

 

Lektorský tým vzdělávacího centra EA VOŠ je tvořen odborníky s praxí v sociální oblasti. Lektorují témata, se kterými se sami potkávají a mají k nim odborný i lidský vztah. Kurzy pro vás vedou srozumitelně a prakticky.

Většinu týmu tvoří vyučující Evangelické akademie, VOŠ sociálně právní. Náš lektorský tým se stále rozšiřuje.

Lektorský tým vzdělávacího centra EA VOŠ:

Zdeňka Dohnalová

Vyučuje teorie a metody sociální práce, sociální pedagogiku, etiku a vede supervize

Denisa Fialíková

Vyučuje sociologii, romistiku a metody výzkumů v sociální práci

Petra Koláčková

Vyučuje sociální patologii, pedagogiku a sociální poradenství

Tomáš Kozel

Vyučuje teorie a metody sociální práce

Eliška Kučerová

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Viera Soldánová

Vyučuje psychologii a psychiatrii