O co na praxích vlastně jde?

Součástí studia u nás je více jak 1000 hodin praxe – tím se podstatně lišíme od teoretického studia na vysoké škole. Kvalitní praktické zkušenosti a dovednosti jsou základní předností našich absolventů. Podoby praxe jsou u nás velmi rozmanité, vybrat si můžete z více jak 150 pracovišť. Proč?

  • protože se seznámíte s různými různými cílovými skupinami
  • protože zjistíte, jak to chodí na pracovištích různých zřizovatelů (státní instituce; nestátní, nebo církevní organizace) a v různých typech zařízení (úřady, domovy, denní centra, zdravotnická zařízení nebo třeba terénní práce)
  • protože tak máte možnost najít si praxe na míru podle svých schopností, možností a zájmů
  • protože delší praxe vám často umožní seznámit se s pracovištěm a agendou natolik, že můžete fungovat jako samostatný sociální pracovník
  • protože si uděláte jasno v tom, co vás baví a čemu byste se chtěli profesně věnovat

 

Jak praxe probíhají?

Na začátku studia nabízíme „ochutnávku“ v podobě exkurzí a později krátkodobých průběžných praxí, vybraných a zajištěných školou. Studenti vyšších ročníků se pak postupně mohou soustředit na svou vybranou oblast sociální práce a na spolupracující organizace v rámci delších průběžných i souvislých praxí, které si za podpory školy volí a domlouvají samostatně. Poslední semestr studia probíhá formou dlouhodobé souvislé praxe (420 hodin), která po absolutoriu nejednou končí podpisem pracovní smlouvy.

 

Kde praxe probíhají?

Výběr pracovišť studentům usnadňuje možnost konzultace s vyučující předmětu Odborná praxe a především naše elektronická databáze pracovišť přístupná v informačním systému školy. Tato databáze v současné době obsahuje víc než 150 pracovišť praxí v Brně, mimo Brno i v zahraničí. Databáze obsahuje i kontakty na vedoucí praxí, vstupní požadavky k praxím a další užitečné informace. Velmi dobrou spolupráci máme s těmito pracovišti. S odbornou praxí jsou samozřejmě spojeny předměty Supervize a Tvorba profesního portfolia, vedené kvalifikovanými odborníky.

 

Spolupráce se zahraničím

Studenti druhého ročníku každý rok hostí studenty německé školy Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik a potom jedou na reciproční týdenní studijní pobyt ve Stuttgartu, kde kromě návštěvy uvedené partnerské školy navštěvují řadu sociálních zařízení. Primárním komunikačním jazykem je v posledních letech angličtina. Naše spolupráce s institucemi ve Stuttgartu je oceňována nejen studenty, ale i brněnskými a stuttgartskými veřejnými činiteli.

Zájemci se mohou v rámci souvislých praxí účastnit zahraničních stáží v organizacích sociální práce v německém Stuttgartu a ve finských městech Ilmajoki (v rámci dlouholeté spolupráce se školou South-Ostrobothnia Folk High School) a Jämsä (ve spolupráci se školou Jyväskylä Educational Consortium Gradia).

 

Alternativní a doplňkové formy praxe

  • víkendový seminář mediace – prakticky zaměřený workshop vedený zkušenou mediátorkou
  • jednodenní seminář ošetřovatelských technik – studenti ho oceňují jako dobrou přípravu pro praxe v zařízeních pro seniory nebo osoby s postižením
  • tvůrčí dílny pro sociální pracovníky – nepovinný cyklus přednášek spojených s besedou: odborníci z praxe, aktuální témata, příležitost setkat se s některými absolventy v roli profesionálů
  • v rámci praxí mohou studenti (po domluvě s koordinátorkou praxí) využít část hodinové dotace např. i na výkon dobrovolnické činnnosti, a to jak průběžně, tak účastí na jednorázových akcích (např. charitativní sbírky, akce Sčítání osob bez domova a Noc venku, besídky pro seniory, pořádání letních táborů, škol v přírodě apod.)
  • jako část praxe může být studentům uznáno i vzdělávání formou různých výcviků a seminářů, v poslední době např. nabízené a využité semináře zooterapie, poradenství pro dlužníky nebo kurz Ochrana spotřebitele v praxi