Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, které je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2, platí pro naši školu různá mimořádná opatření. Jejich přehled a aktuální informace k provozu školy naleznete v příspěvku.

Více

Zahraniční spolupráce naší školy je oceňována

Dlouholetá zahraniční spolupráce naší školy s partnerskou školou ve Stuttgartu je oceňována nejen studenty, ale také politiky v Brně i ve Stuttgartu. Naše spolupráce byla uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodní konferenci ve Stuttgartu.

Více