1991

je založena střední škola s názvem Evangelická akademie, která se orientuje na sociální a zdravotnické obory; ředitelkou je Ing. Jana Slámová, zástupkyní a spirituálkou Mgr. Jana Kašparová; škola nabízí dva vzdělávací programy: Rodinná a sociální péče (tříleté nematuritní studium) a Pěčovatelské a sociální práce (dvouleté pomaturitní kvalifikační studium)

 

1995

vzniká střední zdravotnická škola (SZŠ) a jsou akreditovány obory Ošetřovatel, ošetřovatelka (dvouleté nematuritní studium) a Všeobecná sestra (dvouleté pomaturitní kvalifikační studium); v roce 1997 je pak akreditováno čtyřleté maturitní studium v oboru Všeobecná sestra

 

1996

vzniká vyšší odborná škola (VOŠ) a je zahájena výuka studijního programu Sociálně právní činnost, která na VOŠ trvá dodnes; od toho roku tedy existují pod hlavičkou Evangelická akademie dvě samostatné školy: SZŠ a VOŠ sociálně právní, obě zatím v budově na Opletalově 6 v Brně

 

1996

vyšší odborná škola se stává (jako jedna z prvních škol vůbec) řádným členem Asociace vzdělavatelů v sociální práci; v Asociaci velmi aktivně působí JUDr. Iva Kernová, která na VOŠ vyučuje právo a sociální politiku, vede praxe a spolu s JUDr. Alenou Brožkovou utváří odborný a profesní charakter školy

 

1996

počátky zahraniční spolupráce VOŠ ve Finsku (Järvenpää), Německu (Lipsko) a Rakousku (Vídeň)

 

1999

prvních 29 absolventů VOŠ sociálně právní

 

2002

více než 100 absolventů VOŠ sociálně právní

 

2003

ředitelkou obou škol se stává Mgr. Hana Svobodová, zástupkyní na VOŠ je nadále Mgr. Jana Kašparová; SZŠ se stěhuje do nových prostor v Brně-Líšni, VOŠ zůstává na Opletalově 6; obě školy dále spojuje nejen osoba ředitelky, ale také společná setkání pedagogů, bohoslužby k zahájení školního roku a některé mimoškolní akce

 

2004

škola získává ocenění Pečeť kvality od Národní agentury programu Leonardo da Vinci za projekt zahraniční spolupráce a mobility studentů

 

2006

počátek spolupráce s Evangelickou školou sociální pedagogiky ve Stuttgartu

 

2009

do provozu je uveden Informační systém, který je postaven přesně podle potřeb školy a značně zkvalitňuje jak komunikaci mezi vyučujícími a studenty, tak i organizaci odborných praxí

 

2010

více než 300 absolventů VOŠ sociálně právní; zástupcem ředitelky se stává Mgr. Jan Vybíral; organizace odborných praxí se ujímá Mgr. Hana Netočná

 

2011

škola slaví 20 let existence; kromě slavnostních bohoslužeb a společenského setkání se koná malá konference o aktuálních sociálních otázkách, na které v roli přednášejících vystupují absolventi VOŠ; novou spirituálkou (školní kaplankou) se stává Mgr. Marta Židková

 

2012

první společensko-vzdělávací pobyt studentů v Daňkovicích, který se od té doby koná každý rok; Daňkovice navazují na dlouholetou tradici vícedenních školních výletů (Chorvatsko, Krkonoše apod.) a od roku 2016 jsou také místem adaptačního kurzu pro první ročník

 

2018

novou ředitelkou se stává Mgr. Renáta Michálková; po dvacáté probíhá slavnostní předávání diplomů v Červeném kostele; VOŠ sociálně právní má více než 500 absolventů

 

2021

škola slaví 30 let existence: slavnostní bohoslužby v Červeném kostele, společenské setkání v prostorách sboru ČCE a půldenní seminář Profesní příběhy našich absolventů, při němž se aktuální studenti setkali s devíti absolventy, kteří jsou profesionály v oboru

 

2023

ve školním roce 2022/2023 navštěvuje VOŠ sociálně právní maximálně možný počet studentů (90); diplomy se předávají po dvacáté páté a škola má již celkem asi 600 úspěšných absolventů