Renáta Michálková

Renáta Michálková

Ředitelka školy, interní vyučující

Vyučuje angličtinu, podílí se na zajištění odborné praxe a zahraničních stáží

Jan Vybíral

Jan Vybíral

Zástupce ředitelky, interní vyučující

Vyučuje filosofii, etiku a hudební výchovu

Marta Joanidisová

Marta Joanidisová

Asistentka ředitelky, hospodářka

Marta Židková

Marta Židková

Školní kaplanka, interní vyučující

Vyučuje základy křesťanství a křesťanskou etiku

Hana Netočná

Hana Netočná

Interní vyučující

Vyučuje angličtinu, zajišťuje odbornou praxi, podílí se na supervizi a zahraničních stážích

Alena Brožková

Alena Brožková

Externí vyučující

Vyučuje právo a mediaci

Zdeňka Dohnalová

Zdeňka Dohnalová

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce, sociální pedagogiku, etiku a vede supervize

Denisa Fialíková

Denisa Fialíková

Externí vyučující

Vyučuje sociologii, metody sociologických výzkumů a romistiku 

Olga Hubíková

Olga Hubíková

Externí vyučující

Vyučuje demografii

Přemysl Jeřábek

Přemysl Jeřábek

Externí vyučující

Vyučuje speciální pedagogiku

Petra Koláčková

Petra Koláčková

Externí vyučující

Vyučuje pedagogiku a sociálně právní poradenství

Tomáš Kozel

Tomáš Kozel

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce

Alena Krausová

Alena Krausová

Externí vyučující

Vyučuje etnické a menšinové skupiny

Eliška Kučerová

Eliška Kučerová

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Michaela Lukavská

Michaela Lukavská

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Petra Michalová

Petra Michalová

Externí vyučující

Vyučuje sociální patologii

Ludmila Sapáková

Ludmila Sapáková

Externí vyučující

Vyučuje první pomoc

Robert Trbola

Robert Trbola

Externí vyučující

Vyučuje sociální politiku a praktikum ze sociálního zabezpečení

Alena Válková

Alena Válková

Externí vyučující

Vyučuje znakový jazyk

Aneta Vnenčáková

Aneta Vnenčáková

Externí vyučující

Vyučuje zdravotní nauky

Jana Zahradníková

Jana Zahradníková

Externí vyučující

Vyučuje gerontologii

Jan Zikuška

Jan Zikuška

Externí vyučující

Vyučuje informační a komunikační technologie