Renáta Michálková

Renáta Michálková

Ředitelka školy, interní vyučující

Vyučuje angličtinu, podílí se na zajištění odborné praxe a zahraničních stáží

Jan Vybíral

Jan Vybíral

Zástupce ředitelky, interní vyučující

Vyučuje filosofii, etiku a hudební výchovu

Marta Joanidisová

Marta Joanidisová

Asistentka ředitelky, hospodářka

Marta Židková

Marta Židková

Školní kaplanka, interní vyučující

Vyučuje základy křesťanství a křesťanskou etiku

Hana Netočná

Hana Netočná

Interní vyučující

Vyučuje angličtinu, zajišťuje odbornou praxi, podílí se na supervizi a zahraničních stážích

Alena Brožková

Alena Brožková

Externí vyučující

Vyučuje právo a mediaci

Zdeňka Dohnalová

Zdeňka Dohnalová

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce, sociální pedagogiku, etiku a vede supervize

Silvie Elsnerová

Silvie Elsnerová

Externí vyučující

Vyučuje romistiku a dluhové poradenství

Adam Fialík

Adam Fialík

Externí vyučující

Vyučuje sociologii

Denisa Fialíková

Denisa Fialíková

Externí vyučující

Vyučuje sociologii, metody sociologických výzkumů a romistiku 

Olga Hubíková

Olga Hubíková

Externí vyučující

Vyučuje demografii

Přemysl Jeřábek

Přemysl Jeřábek

Externí vyučující

Vyučuje speciální pedagogiku

Petra Koláčková

Petra Koláčková

Externí vyučující

Vyučuje pedagogiku a sociálně právní poradenství

Tomáš Kozel

Tomáš Kozel

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce

Alena Krausová

Alena Krausová

Externí vyučující

Vyučuje etnické a menšinové skupiny

Eliška Kučerová

Eliška Kučerová

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Michaela Lukavská

Michaela Lukavská

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Petra Michalová

Petra Michalová

Externí vyučující

Vyučuje sociální patologii

Dagmar Škrabalová

Dagmar Škrabalová

Externí vyučující

Vyučuje zdravotní nauky

Robert Trbola

Robert Trbola

Externí vyučující

Vyučuje sociální politiku a praktikum ze sociálního zabezpečení

Alena Válková

Alena Válková

Externí vyučující

Vyučuje znakový jazyk

Jana Zahradníková

Jana Zahradníková

Externí vyučující

Vyučuje gerontologii

Jan Zikuška

Jan Zikuška

Externí vyučující

Vyučuje informační a komunikační technologie