Renáta Michálková

Vyučuje angličtinu, podílí se na zajištění odborné praxe a zahraničních stáží

Jan Vybíral

Vyučuje filosofii, etiku a hudební výchovu

Marta Židková

Vyučuje základy křesťanství a křesťanskou etiku

Hana Netočná

Vyučuje angličtinu, zajišťuje odbornou praxi, podílí se na supervizi a zahraničních stážích

Michal Bělík

Vyučuje sociálně-právní ochranu dětí

Zdeňka Dohnalová

Vyučuje teorie a metody sociální práce, sociální pedagogiku, etiku a vede supervize

Silvie Elsnerová

Vyučuje romistiku a dluhové poradenství

Denisa Fialíková

Vyučuje sociologii, romistiku a metody výzkumů v sociální práci

Přemysl Jeřábek

Vyučuje speciální pedagogiku

Petra Koláčková

Vyučuje sociální patologii, pedagogiku a sociální poradenství

Tomáš Kozel

Vyučuje teorie a metody sociální práce

Alena Krausová

Vyučuje menšinové skupiny

Eliška Kučerová

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Viera Soldánová

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Robert Trbola

Vyučuje sociální politiku

Václav Vydra

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Jan Zikuška

Vyučuje informační a komunikační technologie