Renáta Michálková

Renáta Michálková

Ředitelka školy, interní vyučující

Vyučuje angličtinu, podílí se na zajištění odborné praxe a zahraničních stáží

Jan Vybíral

Jan Vybíral

Zástupce ředitelky, interní vyučující

Vyučuje filosofii, etiku a hudební výchovu

Marta Joanidisová

Marta Joanidisová

Asistentka ředitelky, hospodářka

Marta Židková

Marta Židková

Školní kaplanka, interní vyučující

Vyučuje základy křesťanství a křesťanskou etiku

Hana Netočná

Hana Netočná

Interní vyučující

Vyučuje angličtinu, zajišťuje odbornou praxi, podílí se na supervizi a zahraničních stážích

Michal Bělík

Michal Bělík

Externí vyučující

Vyučuje sociálně-právní ochranu dětí

Alena Brožková

Alena Brožková

Externí vyučující

Vyučuje mediaci

Jana Cahová

Jana Cahová

Externí vyučující

Vyučuje první pomoc

Zdeňka Dohnalová

Zdeňka Dohnalová

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce, sociální pedagogiku, etiku a vede supervize

Silvie Elsnerová

Silvie Elsnerová

Externí vyučující

Vyučuje romistiku a dluhové poradenství

Adam Fialík

Adam Fialík

Externí vyučující

Vyučuje sociologii

Denisa Fialíková

Denisa Fialíková

Externí vyučující

Vyučuje sociologii, metody sociologických výzkumů a romistiku 

Irena Holá

Irena Holá

Externí vyučující

Vyučuje právo

Olga Hubíková

Olga Hubíková

Externí vyučující

Vyučuje demografii

Přemysl Jeřábek

Přemysl Jeřábek

Externí vyučující

Vyučuje speciální pedagogiku

Petra Koláčková

Petra Koláčková

Externí vyučující

Vyučuje sociální patologii, pedagogiku a sociální poradenství

Tomáš Kozel

Tomáš Kozel

Externí vyučující

Vyučuje teorie a metody sociální práce

Alena Krausová

Alena Krausová

Externí vyučující

Vyučuje etnické a menšinové skupiny

Eliška Kučerová

Eliška Kučerová

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Viera Soldánová

Viera Soldánová

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Dagmar Škrabalová

Dagmar Škrabalová

Externí vyučující

Vyučuje zdravotní nauky

Robert Trbola

Robert Trbola

Externí vyučující

Vyučuje sociální politiku a praktikum ze sociálního zabezpečení

Alena Válková

Alena Válková

Externí vyučující

Vyučuje znakový jazyk

Václav Vydra

Václav Vydra

Externí vyučující

Vyučuje osobnostně sociální výcvik

Jan Zikuška

Jan Zikuška

Externí vyučující

Vyučuje informační a komunikační technologie