Alena Brožková

Externí vyučující

Vyučuje mediaci

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii jsem dlouhá léta přednášela základy práva. Učila jsem tak, aby studenti byli schopni právo aplikovat v praktických situacích v životě i při práci s klienty. Dnes zde vedu kurzy mediace v rámci teorií a metod sociální práce.“

Angažmá mimo školu: „Jako kurátorka pro děti a mládež se ve své praxi věnuji dětem, mladistvým a jejich rodinám, když se v jejich životě objeví nějaký problém.“