Jan Vybíral

Zástupce ředitelky, interní vyučující

Vyučuje filosofii, etiku a hudební výchovu

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii se učím tlumočit staré filosofické otázky mladé generaci. A propojovat poklidný svět zaprášených knih s dynamickým světem sociální práce. Také zde už dlouho prosazuji myšlenku, že v každé pořádné škole se, alespoň občas, zpívá.“

Angažmá mimo školu: „Spolupracuji s Centrem pro studium demokracie a kultury (CDK) jako redaktor odborné literatury z oblasti filosofie, historie a sociálních věd a podílím se na vzdělávacích projektech pro učitele ZŠ a SŠ.“

Kontakt: vybiral@eabrno.cz