Jan Zikuška

Externí vyučující

Vyučuje informační a komunikační technologie

Můj vztah ke škole: „Výuka na Evangelické akademii mi umožňuje studentům ukázat široké spektrum možností v oblasti ICT. Ty mohou využívat jak ve svém budoucím pracovním zaměření, tak i k svému celoživotnímu rozvoji.“

Angažmá mimo školu: „Řadu let jsem působil na FF MU, kde jsem se věnoval realizaci projektů a výuce předmětů, které rozvíjejí dovednosti v oblasti informační a digitální gramotnosti. V současnosti se věnuji lektorování kurzů zaměřených na moderní ICT.“