Jana Cahová

Externí vyučující

Vyučuje první pomoc

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii vyučuji první pomoc.  Jako původním povoláním všeobecná sestra vnímám, že poskytnout laickou první pomoc by měl umět každý člověk. Studentům se snažím předat i svoje zkušenosti z praxe.“

Angažmá mimo školu: „Mimo tuto školu působím i jako učitelka odborných předmětů na Střední zdravotnické škole Evangelické akademie v Brně.“