Michal Bělík

Externí vyučující

Vyučuje sociálně-právní ochranu dětí

Můj vztah ke škole: „Evangelickou akademii vnímám jako jedinečný prostor pro individuální formování profesní osobnosti budoucích sociálních pracovníků. Výuku zde proto beru jako příležitost k předávání teoretických znalostí a praktických dovedností. Ty pak mohou studenti zúročit ve svém pracovním životě.“

Angažmá mimo školu: „Na Úřadě městské části Brno-střed pracuji jako kurátor pro děti a mládež a odborný garant, který má na starosti metodické vedení týmu kurátorů. V rámci úřadu je mou prací zajišťování odborných a specializovaných agend sociálně-právní ochrany dětí. Zejména ve vztahu k řešení sociálně patologických jevů u dětí a mladistvých.“