Petra Koláčková

Externí vyučující

Vyučuje sociální patologii, pedagogiku a sociální poradenství

Můj vztah ke škole: „Věřím, že působení na Evangelické akademii mě profesně i osobnostně posunuje a rozvíjí. Učení je pro mě odpočinek od každodenní praxe a zároveň mi umožňuje si praxi teoreticky upevnit. Baví mě předávat své zkušenosti a poodkrývat studentům svět sociální práce.“

Angažmá mimo školu: „Devět let jsem pracovala jako sociální pracovnice a vedoucí intervenčního centra, které se věnuje pomoci dětem, rodinám a obětem domácího násilí. Právě domácí násilí a stalking je mojí specializací. Momentálně se věnuji krizové intervenci v organizaci Modrá linka. Mám za sebou tříletý výcvik v kompletní krizové intervenci a nyní procházím výcvikem v SF terapii.“