Petra Koláčková

Petra Koláčková

Externí vyučující

Vyučuje pedagogiku a sociálně právní poradenství

Můj vztah ke škole: „Věřím, že působení na Evangelické akademii mě profesně i osobnostně posunuje a rozvíjí. Učení je pro mě odpočinek od každodenní praxe a zároveň mi umožňuje si praxi teoreticky upevnit. Baví mě předávat své zkušenosti a poodkrývat studentům svět sociální
práce.

Angažmá mimo školu: „Devět let jsem pracovala jako sociální pracovnice v organizaci Spondea, která se věnuje pomoci dětem, rodinám a obětem domácího násilí. Právě domácí násilí a stalking je mojí specializací. Momentálně si užívám mateřskou dovolenou.“