Přemysl Jeřábek

Externí vyučující

Vyučuje speciální pedagogiku

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii vyučuji speciální pedagogiku již řadu let. Po celou tu dobu se snažím, aby měli studenti dobrý základ pro práci s klienty, kteří speciálněpedagogické přístupy potřebují.“

Angažmá mimo školu: „Jsem ředitelem jedné základní školy v Brně-Jundrově, kde se s tamními kolegy pokoušíme vytvořit moderní školu pro 21. století.“