Renáta Michálková

Ředitelka školy, interní vyučující

Vyučuje angličtinu, podílí se na zajištění odborné praxe a zahraničních stáží

Můj vztah ke škole: „Mým cílem je naučit studenty Evangelické akademie používat cizí jazyk, aby mohli vyjet na zkušenou do světa. Díky tomu si mohou nejen rozšířit své obzory, ale možná také v budoucnu vylepšit rodinný rozpočet (sociální pracovníci jsou v cizině žádáni). A také je mi ctí organizovat výměnné pobyty studentů s partnerskou školou ve Stuttgartu.“

Angažmá mimo školu: „Moje pracovní angažmá ředitelky dvou škol neskýtá mnoho prostoru pro další aktivity mimo školu. Mám ráda moře a hory a také  všechno krásné a dobré, co člověka povznáší.“

Kontakt: michalkova@eabrno.cz