Robert Trbola

Externí vyučující

Vyučuje sociální politiku

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii se snažím studentům ukázat, jak bude v praxi vypadat jejich život ve spletitém bludišti institucí a společenských očekávání. Tedy poté, co vyplují z přístavu blažené školní péče.“

Angažmá mimo školu: „Jako výzkumný pracovník VÚPSV rozklíčovávám onen spletenec společenských institucí a norem. A jednoduchým jazykem se jej snažím přiblížit těm, kteří jej dále posunují směrem k lidem.“