Silvie Elsnerová

Externí vyučující

Vyučuje romistiku a dluhové poradenství

Můj vztah ke škole: „Na Evangelické akademii je pro mě inspirující rodinná atmosféra a skvělí studenti.“

Angažmá mimo školu: „Pracuji v neziskové organizaci IQ Roma servis jako vedoucí týmu služeb JMK a terénní pracovnice. Zabývám se dluhovou problematikou a individuálním plánováním v sociálních službách.“