Viera Soldánová

Externí vyučující

Vyučuje psychologii a psychiatrii

Můj vztah ke škole: „Výuku psychologických předmětů vnímám jako příležitost k propojování teorie s praxí. Sama pro sebe vidím návraty k teorii jako obohacující. A ráda bych studentům kromě teorie umožnila nakouknout do světa praxe, a tím je lépe připravit na to náročné, ale i to příjemné, co jim přinese.“

Angažmá mimo školu: „Mimo výuku na EA se věnuji psychoterapii. Pracuji především v soukromé praxi s dospělými, páry, dětmi a rodinami. Dále ve Společnosti Podané ruce s uživateli návykových látek, které závislost přivedla k trestné činnosti. A také v Centru Platan, kde se individuálně a skupinově věnuji široké skupině lidi s duševními obtížemi.“