Aktuality

ABS

EA VOŠ jako ideální škola? Pro absolventy některých středoškolských oborů určitě!

Pojďme se podrobněji podívat na to, jakým způsobem u nás rozvinou své dosavadní schopnosti a znalosti absolventi různých oborů.

Sociální obory

Pro absolventy sociálních oborů je studium u nás tím nejlogičtějším krokem. Taky jich tu máme nejvíc. Odborně navazují na to, čemu se věnovali na střední škole a profesně se posouvají z pracovníka v sociálních službách na pozici sociálního pracovníka. S naší školou pak mohou dělat plnohodnotnou sociální práci, jak ji popisuje „stoosmička“ 🙂

Zdravotnické obory

V každé třídě míváme několik absolventů středních zdravotnických škol. Jsou to lidé, kteří dlouhodobě směřují k pomáhajícím profesím, ale zjistili, že zdravotnická práce pro ně není to pravé, a tak se u nás učí pomáhat jiným způsobem. Se svými dovednostmi mají výhodu při práci s některými cílovými skupinami. Někteří se pak uplatní i jako sociální pracovníci ve zdravotnických zařízeních.

Pedagogické obory

Často k nám chodí také absolventi středních pedagogických škol nebo lyceí. Jsou to obvykle ti, u kterých zájem o děti a mládež překročil oblast samotného vzdělávání a směřuje k psychologickým a sociálním souvislostem. Tito studenti se u nás naučí pracovat s dětmi, které jsou v ohrožení, v krizové situaci, které jsou nějak znevýhodněné nebo mají nějaké postižení.

Gymnázia

Jako ideální škola ale fungujeme také pro některé absolventy gymnázií. Vždy se u jich u nás několik najde. Jsou to takoví, kteří mají velký zájem o druhé lidi a současně dávají přednost prakticky orientované VOŠ před teoretickou vysokou školou. Někteří pak po naší škole pokračují na VŠ, a najdou se i takoví, kteří se k nám potom vrátí jako vyučující 🙂

Jiné obory

Pochopitelně u nás studují i ti, kdo za sebou mají úplně jiné obory (ekonomiku, obchodování, cestovní ruch, technické či umělecké obory ad.). Tito studenti většinou během střední školy zjistili, že je zvolená oblast nezajímá tak, jak si mysleli. Anebo se ještě před maturitou osobnostně posunuli do té míry, že chtějí v životě dělat něco smysluplnějšího. Anebo chtějí dát svým znalostem a dovednostem nový rozměr a využít je v práci pro druhé lidi.

Našli jste se? Vypadá to, že by naše škola pro vás mohla být ideální? Podívejte se, v čem u nás spočívají přijímačky, anebo se rovnou přihlaste ke studiu, těšíme se na vás 🙂