Aktuality

JUM_4

Dlouholetá zahraniční spolupráce naší školy s partnerskou školou ve Stuttgartu je oceňována nejen studenty, ale také politiky v Brně i ve Stuttgartu. Naše spolupráce byla uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodní konferenci „Komunální partnerství a kooperace pro silnou Evropu“, která se konala na jaře 2019 ve Stuttgartu. Naše paní ředitelka Renáta Michálková tam měla jedinečnou příležitost prezentovat dlouhodobou spolupráci, kterou máme s naší partnerskou školou v německém Stuttgartu a která je součástí odborné praxe našich studentů.

Spolu se zástupcem německé školy a koordinátorem výměnných setkání panem Dietmarem Böhmem byli pozváni ministerstvem spravedlnosti a zároveň ministerstvem pro Evropu, aby pohovořili a v diskusi na pódiu představili spolupráci obou škol. Stuttgart a Brno jsou partnerská města, jejichž spolupráce je velmi čilá a různorodá. Naši studenti vyjíždějí každý rok na týden do Stuttgartu, kde poznávají sociální práci a na oplátku zase Stuttgartští přijíždějí za poznáním k nám. Tato spolupráce je dlouhodobě velmi obohacující a zároveň je vnímána jako výborná platforma, kde se setkávají mladí Evropané, kde se sdílejí zkušenosti, navazují přátelství, kde se „buduje silná Evropa“, jak zněl název konference.

Setkání se mimo jiné účastnil ministr spravedlnosti a ministr pro Evropu Bádenska-Würrtemberska Guido Wolf a prezident evropského výboru pro regiony Karl-Heinz Lambertz. Byli zde přítomni také zástupci regionů a dalších organizací, které rovněž spolupráci v rámci Evropy realizují či se realizovat chystají. Bylo nám ctí být u toho.

Konference ve Stuttgartu