Naše škola poskytuje pouze vyšší odborné vzdělání (titul DiS. za jménem). Řada našich absolventů však pokračuje ve studiu na vysokých školách, a to jak v prezenčním, tak kombinovaném (dálkovém) studiu.

Doporučit můžeme studium oboru Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě UK v Praze nebo oboru Sociální a charitativní práce na Teologické fakultě JU v Českých Budějovicích. Obě vysoké školy vycházejí našim absolventům vstříc při přijímacím řízení a/nebo uznávání některých předmětů z VOŠ. Podmínky se obvykle každým rokem trochu mění, proto pro získání aktuálních informací kontaktujte našeho pana zástupce, Mgr. Jana Vybírala.