Online aplikace

Informační systém

Informační systém VOŠ.

NetStorage

Přístup k datům uloženým na školním serveru.

eGuide

Změna osobních údajů, hesla a vyhledávání informací o osobách ve škole.