Aktuality

AA_Výsledky

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 19. června 2024 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru sociálně právní činnost najdete zde.

Přijatí uchazeči se mohou zapsat podle instrukcí, které dostali na lístečku. Pokud jste snad lísteček nedostali, nebo ho nemůžete najít, tady je ke stažení.

Ti, kdo nebyli přijati z kapacitních důvodů, ještě nemusejí zoufat. Pokaždé se ještě nějaká místa uvolní. Jakmile se kapacitní důvody změní, ozveme se vám podle pořadí, v jakém jste „pod čarou“.

Někteří uchazeči nebyli přijati z důvodů nesplnění podmínek přijímacího řízení. Např. neměli maturitu, nedodali potvrzení od lékaře nebo získali v pohovoru méně než 5 bodů. V tabulce mají uvedeno počet bodů „0“ – neznamená to, že by nezískali žádné body, pouze zde nejsou uvedeny, jelikož nejsou relevantní pro pořadí uchazečů. Počet získaných bodů se dozvíte v rozhodnutí, které vám bude doručeno.