Aktuality

AA_Výsledky

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 27. 8. 2020

 

Přijat/a – pořadí podle počtu získaných bodů:

61

24

71

57

55

58

60

68

67

47

 

Uspěla/a u přijímací zkoušky, přijímací řízení neukončeno, pořadí podle abecedy:

62

46

27

69

70

54

 

Nepřijat/a z kapacitních důvodů

 

Nepřijat/a pro neúspěch u přijímací zkoušky