Aktuality

AA_Výsledky

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 25. června 2020

 

Přijat/a – pořadí podle počtu získaných bodů:

35

42

36

33

21

49

18

32

12

23

53

43

11

20

34

 

Uspěla/a u přijímací zkoušky, přijímací řízení neukončeno, pořadí podle abecedy:

45

7

6

25

39

31

10

3

41

37

19

22

28

52

50

44

40

 

Nepřijat/a z kapacitních důvodů

 

Nepřijat/a pro neúspěch u přijímací zkoušky