Aktuality

Výsledky

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 19. 6. 2019

 

Přijat/a – pořadí podle počtu získaných bodů:

51

35

45

40

46

23

34

52

20

16

44

12

30

47

15

8

22

39

49

56

38

7

18

 

Uspěla/a u přijímací zkoušky, přijímací řízení neukončeno, pořadí podle počtu získaných bodů:

41

50

28

57

43

3

37

 

Nepřijat/a z kapacitních důvodů

 

Nepřijat/a pro neúspěch u přijímací zkoušky

54