Posts tagged ""

Úspěšné absolutorium po karanténě

Studentky posledního ročníku letos zvládly absolutorium (závěrečné zkoušky) velice úspěšně. Navzdory všem obtížím spojeným s pandemií. Blahopřejeme!
Více

Mimořádná opatření v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19, které je způsobeno koronavirem SARS-CoV-2, platí pro naši školu různá mimořádná opatření. Jejich přehled a aktuální informace k provozu školy naleznete v příspěvku.
Více

Zahraniční spolupráce naší školy je oceňována

Dlouholetá zahraniční spolupráce naší školy s partnerskou školou ve Stuttgartu je oceňována nejen studenty, ale také politiky v Brně i ve Stuttgartu. Naše spolupráce byla uvedena jako příklad dobré praxe na mezinárodní konferenci ve Stuttgartu.
Více

Nové logo školy

Pod stromeček jsme si letos dali nové logo školy. A proč vypadá právě takto? A kdo je autorem loga?
Více

Vánoční dobročinný jarmark

V rámci adventně-vánoční školní bohoslužby se u nás konal již počtvrté školní dobročinný jarmark. Vybralo se 14 041 korun...
Více