Aktuality

Hodnocení

V květnu 2019 proběhl obsáhlý průzkum mezi absolventy naší VOŠ, který se týkal jejich profesního uplatnění. Oslovili jsme absolventy ze všech 20 ročníků (ukončení studia 1999–2018). Odpovědělo nám 224 lidí, tedy zhruba polovina všech našich absolventů.

Výsledky průzkumu nás velice potěšily. Ukázalo se, že naši absolventi snadno nacházejí uplatnění v oboru, vidí ve své práci velký smysl a oceňují, jak je škola vybavila pro praxi. Z odpovědí absolventů lze vyvodit následující:

  • 75 % absolventů někdy pracovalo v oboru sociální práce
  • 64 % absolventů v současné době pracuje v oboru sociální práce (to je velmi vysoké číslo vzhledem k tomu, že se průzkumu zúčastnily i ženy na mateřské dovolené nebo nedávní absolventi, kteří pokračují ve studiu na VŠ)
  • převážná většina absolventů vidí ve své práci velký smysl
  • 77 % absolventů se dostalo k práci s vysněnou cílovou skupinou (děti, rodiny, senioři apod.)
  • 42 % absolventů nastoupilo do tří měsíců na hlavní pracovní poměr v oboru sociální práce
  • jen 55 % absolventů pokračovalo ve studiu na VŠ
  • absolventi chválí to, jak je EA vybavila pro praxi: 62 % nám dalo jedničku (jako ve škole), 26 % dvojku
  • za největší přednost naší školy považují absolventi kvalitu a množství praxí a pedagogický sbor
  • celkové klima školy hodnotí absolventi v 56 % na jedničku, v 28 % na dvojku

Vybrané pasáže z průzkumu s grafy a souhrny odpovědí si můžete prohlédnout zde. Na tvorbě a zpracování dotazníku se podílely studentky druhého ročníku v rámci předmětu Metodologie sociologických výzkumů 🙂