Aktuality

Velikonoce

 

„Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mně, i kdyby zemřel, bude žít. A každý, kdo žije a věří ve mně, nezemře navěky. Věříš tomu?“

(Jan 11,25–26)

 

Milí přátelé,

všem vám přejeme světlo do temnot a naději do beznaděje!

Požehnané Velikonoce!

 

Nemůžeme být spolu – a přesto jsme propojeni. Zveme vás ke shlédnutí společnými silami natočeného videa s velikonočním poselstvím o tom, že život nekončí tam, kde lidské oči, srdce i rozum přestávají chápat a vnímat. Poselstvím o blízkosti, lásce a naději.