Aktuality

HS

V úterý 11. května 2021 zemřela ve věku 63 let bývalá ředitelka naší školy Hana Svobodová.

Hana Svobodová působila na Evangelické akademii od roku 1993. Podílela se na vzniku střední zdravotnické školy EA (1995), kde vyučovala odborné předměty a od počátku byla také zástupkyní ředitelky pro SZŠ. Kromě toho přednášela zdravotní nauky na nově vzniklé vyšší odborné škole sociálně právní (1996). V roce 2003 vystřídala Janu Slámovou na pozici ředitelky EA a vedla obě školy – střední zdravotnickou i VOŠ – až do roku 2018. Vedle pedagogické činnosti se věnovala mj. práci pro Diakonii ČCE, Asociaci vzdělavatelů v sociální práci, evangelický sbor či samosprávu v Nosislavi.

Děkujeme Haně za její odborné i lidské nasazení, s nímž se po celých 25 let věnovala evangelickým školám v Brně, i za příklad statečnosti v boji s těžkou nemocí.

Pohřební pobožnost se konala v sobotu 15. května 2021 ve 14 hodin v evangelickém kostele v Nosislavi.