Aktuality

ABS

 

Studentky a student posledního ročníku letos zvládli absolutorium (závěrečné zkoušky) velice úspěšně. A to navzdory všem obtížím spojeným s pandemií nemoci covid-19, které je provázely dobrou polovinu (!) studia. Teoretickou přípravu na výkon profese sociálního pracovníka zvládli výborně: absolutorium udělali všichni, většina z nich dokonce s vyznamenáním. A odbornou praxi absolvovali v rámci možností v co nejlepší kvalitě, některé studentky si během vrcholů pandemie vyzkoušely i náročnou praxi v první linii.

Posíláme do světa 19 zodpovědných a osobnostně zralých sociálních pracovníků a přejeme jim vše dobré do profesního i osobního života!

 

Absolutorium 2021