Aktuality

VZ1

 

Nová výroční zpráva za školní rok 2019/2020 byla schválena školskou radou a je k dispozici zde.

Ve zprávě najdete jak základní informace o škole, studiu, studentech a vyučujících, tak i reportáže z akcí, které se konaly během uplynulého školního roku.

Zajímavá je zpráva o mapování našich absolventů, z níž se dozvíte, v jakých zařízeních sociální práce působí a jaké jsou jejich cílové skupiny.

Nová výroční zpráva pochopitelně také reflektuje zkušenosti s distanční výukou a dalšími omezeními, které přineslo jaro roku 2020.

 

Úvodní slovo ředitelky

Vážení čtenáři z řad veřejnosti, milí studenti, kolegové, přátelé a příznivci naší školy,

školní rok 2019/2020 máme navzdory epidemii úspěšně za sebou a před vámi leží nová výroční zpráva, na kterou jsem opravdu hrdá. Naše škola ušla opět kus cesty vpřed. Povedlo se nám oslovit dostatečný počet uchazečů o studium a náš první ročník praská ve švech. Od března jsme si mohli vyzkoušet, že když přijde krize, dá se vyučovat a být v kontaktu i online. Velkou radost nám udělali naše letošní třeťačky, které byly u absolutoria mimořádně úspěšné. Mapa našich absolventů, jak se můžete dočíst dále, nám ukazuje, že činnost školy má smysl a že je velkým přínosem pro celou společnost.

Při pohledu zpět mě naplňuje pocit vděčnosti za všechno to všední, co ve škole denně zažíváme. A také za setkání a události, které se řadí k těm výjimečným, které podporují výchovně vzdělávací proces, formují myšlení a postoje našich studentů a také přispívají k budování dobrých vztahů. Těch si u nás považujeme ze všeho nejvíc a vůbec je nevnímáme jako samozřejmost.

Přeji naší škole, aby se jí dařilo i v dalším období, a nám všem, abychom byli zdraví a plní elánu pokračovat v započatém díle.

Renáta Michálková