Aktuality

Kostel_2

Výroční zpráva za školní rok 2022/2023

Vážení a milí čtenáři,

s vděčností a pokorou se v nové výroční zprávě ohlížíme za uplynulým školním rokem. Uběhl opět jako voda. V červnu jsme s diplomy „vyslali“ do světa sociální práce nové absolventy a do prvního ročníku přijali nové uchazeče. A tak to má být, jedni odcházejí, noví přicházejí. My, kteří zůstáváme, se snažíme, aby studium bylo pořád „in“, hýčkáme si dobré vztahy a snažíme se o nadstandardní přístup a dobrou atmosféru. Naše EA je naše srdcovka a jsme zde rádi!

Evangelické akademii, Vyšší odborné škole sociálně právní, se daří. Máme dostatek uchazečů, poptávka převyšuje nabídku a je fajn vybírat ke studiu opravdu motivované uchazeče. Daří se také našim absolventům, zaměstnavatelé si je žádají. Rádi se k nám vracejí a udržujeme s nimi i díky mapě absolventů čilý kontakt. Stávající studenti je potkávají na pracovištích praxí. Je to radost, která dává naší práci další rozměr.

Na jaře jsme založili při škole vzdělávací centrum, v němž nabízíme akreditované kurzy pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách. Ale také pro všechny zájemce z řad laické veřejnosti. Těší nás zájem a účast absolventů, ale také stávajících studentů.

Od 1. srpna 2023 má škola ředitelku v mé osobě na plný úvazek. Je mi ctí a radostí vést tuto školu. Po domluvě se zřizovatelem jsme naznali, že každá ze škol Evangelické akademie v Brně – zdravka i voška – si zaslouží mít svoji ředitelku. Nové paní ředitelce SZŠ EA Petře Juřeníkové přejeme vše dobré, hodně elánu a sil v nové roli. Těšíme se i nadále na úzkou spolupráci mezi našimi školami. V našem domově mládeže je ostatně převaha žákyň ze zdravky z Líšně, čímž ale zdaleka naše spolupráce nekončí.

Minulý školní rok nebyl z hlediska vzdělávání ničím výjimečný, přesto se v něm událo hodně, o čemž mimo jiné svědčí i tato výroční zpráva. Zvu vás tedy ke čtení. Hezky si to užijte a někdy se přijďte za námi podívat, srdečně vás zveme!

Renáta Michálková, ředitelka