Aktuality

VZ

Výroční zpráva za školní rok 2021/2022

Vážení a milí přátelé,

školní rok 2021/2022 je v nenávratnu a před vámi se otvírá jeho bilance v podobě výroční zprávy. I když ještě díky viru nemohly naplno probíhat všechny tradiční aktivity, dá se říct, že už se téměř vše vrátilo do původních kolejí. Mohli jsme chodit prezenčně do školy a denně se setkávat. A to bylo zásadní. Podzim byl ještě trochu upjatý, opět jsme nevyjeli do Stuttgartu, ale už se konaly oblíbené „Daňkovice“ – výjezd celé školy spojený s adaptačním kurzem prváků. A jako vždycky nám spolu bylo moc dobře.

Na jaře se skupina druháků se školní kaplankou vydala v rámci programu Erasmus+ na dva týdny do Vídně sbírat praktické zkušenosti. A nutno podotknout, že si to rovněž spolu užili, i když zase trochu jinak.

Náš první ročník byl docela početný a moc nás těší, že početným také zůstal. V červnu naši třeťáci, dnes už absolventi, úspěšně zvládli absolutorium. Jsme hrdí, kolik výborných sociál-ních pracovníků zase odešlo z naší školy do praxe. A tak bych mohla pokračovat, ostatně to další, co se u nás dělo, se dočtete na stránkách této zprávy.

Z hlediska vzdělávání nebyl tento školní rok ničím výjimečný. Byl pro naši školu klidný a v zásadě úspěšný. A jsme za to rádi. Vážíme si té všední každodennosti. Vážíme si nad-standardních vztahů a rodinné atmosféry. V dnešním bouřlivém a nejistém světě vnímáme naši školu jako jeden z pevných bodů v životě, jako místo, kde se snažíme o to, aby svět fungoval co nejlépe.

Přeji příjemné čtení a vy mimoškolní se za námi někdy zastavte osobně. Rádi vás uvidíme!

Renáta Michálková, ředitelka