Aktuality

Uvodni_foto

V prvním adventním týdnu roku 2023 vyjeli naši druháci na týdenní studijně-poznávací cestu do Stuttgartu. Tato exkurze je to pro naši školu již tradiční, neboť spolupráce s tamější partnerskou školou je velmi čilá a trvá již téměř 20 let. Exkurze je součástí odborné přípravy na profesi sociálního pracovníka.

Týdenní exkurzi jsme si patřičně užili. Utužili jsme vzájemné vztahy, posílili svoje jazykové kompetence a strávili skvělý čas se studenty z partnerské školy. Ale hlavně jsme navštívili spoustu zajímavých sociálních zařízení. Byli jsme v poradenském centru pro ženy a dívky nucené ke sňatku. Viděli jsme, jak se pracuje s dětmi rodin migrantů. A také jsme třeba zažili alternativní prohlídku města s člověkem, který dříve „žil na ulici“. Jeden den jsme věnovali sociální práci s lidmi s postižením a v této souvislosti navštívili památník obětí euthanasie Grafeneck. A také jsme v rámci exkurze navštívili tamní hospic. Zbylo nám dost času na návštěvu města a nákupy a také na svařák na vánočních trzích.

Děkujeme tímto za finanční podporu městu Brnu a městu Stuttgart a také Česko-německému fondu budoucnosti. Bez nich by naši studijně poznávací cestu nebylo možné realizovat.

Stuttgart 2023